Refundacja z NFZ i PFRON

Ile wynosi refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia i PFRON oraz jak je otrzymać?

Od 2014 roku w Polsce obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie. W związku z tym lekarz laryngolog oraz inni specjaliści mogą wypisać wniosek na dofinansowanie z NFZ. Firma KIND ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc nasze produkty mogą być objęte dofinansowaniem.

Refundacja z NFZ i PFRON

Poznaj wartości dofinansowania aparatów słuchowych

Poniżej przedstawiamy wartości dofinansowania aparatów słuchowych dla różnych przypadków oraz drogę do jego uzyskania.

Dzieci, młodzież i dorośli do ukończenia 26 roku życia:

 • aparat słuchowy: refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na jeden aparat (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe), niedosłuch musi przekraczać 30 dB HL, raz na 3 lata
 • wkładka uszna: refundacja obejmuje kwotę 60 zł, przysługuje w przypadku wymogu jej używania, za każdym razem zgodnie z zaleceniami lekarza
 • systemy FM wspomagające słyszenie: refundacja obejmuje kwotę 3850 zł, przysługuje w przypadku wad słuchu utrudniających zrozumienie mowy, raz na 5 lat

Osoby po 26 roku życia:

 • aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne: refundacja obejmuje kwotę 1050 zł na jeden aparat słuchowy (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe), niedosłuch musi przekraczać 40 dB HL, raz na 5 lat
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne: refundacja obejmuje kwotę 2100 zł na jeden aparat słuchowy(przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe), niedosłuch musi przekraczać 40 dB HL, raz na 5 lat
 • wkładka uszna: refundacja obejmuje kwotę 50 zł, przysługuje w przypadku wymogu jej używania, raz na 5 lat

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane:

 • aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne: refundacja obejmuje kwotę 1500 zł na jeden aparat słuchowy (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe), niedosłuch musi przekraczać 40 dB HL, wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne : refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na jeden aparat słuchowy (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe), niedosłuch musi przekraczać 40 dB HL, wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji
 • wkładka uszna: refundacja obejmuje kwotę 50 zł, przysługuje w przypadku wymogu jej używania, raz na 5 lat

Droga do uzyskania refundacji:

 1. W pierwszej kolejności należy zbadać słuch, np. w jednym z oddziałów KIND, w którym badania wykonywane są zawsze bezpłatnie.
 2. Następnie udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi skierowanie do odpowiedniego specjalisty (lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie: laryngologii; audiologii i foniatrii; audiologii; otolaryngologii; otolaryngologii dziecięcej; otorynolaryngologii).
 3. Kolejnym krokiem jest wizyta u lekarza laryngologa (lub innej wymienionej powyżej specjalizacji), na którą zabieramy wyniki badań słuchu oraz skierowanie.
 4. Lekarz wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy, wkładkę uszną lub system FM wspomagający słyszenie.
 5. Zlecenie potwierdza lekarz w trakcie wizyty, korzystając z systemu informatycznego NFZ, dzięki czemu można je bezpośrednio realizować u protetyka słuchu, bez potrzeby dostarczania go do oddziału/delegatury NFZ. W przypadku jeśli lekarz nie ma dostępu do systemu informatycznego NFZ, otrzymane zlecenie należy złożyć w oddziale/delegaturze NFZ osobiście lub korzystając z pomocy innej osoby oraz za pomocą poczty tradycyjnej. NFZ zachęca, aby zlecenia do potwierdzenia przesłać z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (np. skan/email/fax). Może to zrobić osoba starająca się o refundację, lekarz lub protetyk słuchu. Po potwierdzeniu prawa do refundacji NFZ przesyła informację zwrotną z numerem zlecenia nadanym przez system informatyczny, co umożliwia jego realizację u protetyka słuchu.
 6. Ostatnim krokiem jest powrót do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego rozwiązania słuchowego – aparatów słuchowych, wkładek usznych lub systemów FM wspomagających słyszenie.

Chcesz wiedzieć, czy Twój niedosłuch kwalifikuje się do refundacji aparatów słuchowych? Nie zwlekaj, umów bezpłatną wizytę w najbliższym oddziale KIND już teraz!

Znajdź najbliższy oddział KIND w Twojej okolicy

Pokaż wszystkie oddziały

Refundacja aparatów słuchowych z PFRON
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie aparatów słuchowych ze środków PFRON. Wielkość dofinansowania nie jest stała i zależy od powiatu oraz okresu w którym osoba z niedosłuchem stara się o refundację. W zależności od miejsca zamieszkania, środki PFRON wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.