Szumy uszne: skąd się biorą dźwięki w uszach?

Jak powstają szumy uszne?

Szumy uszne są niezwykle popularną dolegliwością. Często czynnikiem wyzwalającym szumy jest narażenie na hałas. Na przykład, jeśli długi czas pracujesz w hałasie, jako pracownik na produkcji czy muzyk to istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia słuchu i szumów usznych. Jest to tym bardziej możliwe, jeśli nie korzystasz ze środków ochrony słuchu.

Szumy uszne: skąd się biorą dźwięki w uszach?

Nie tylko w pracy, ale także w czasie wolnym hałas może uszkodzić słuch: głośne koncerty, praca w ogrodzie przy użyciu pił łańcuchowych lub majstrowanie przy motocyklach to tylko kilka przykładów możliwych przyczyn szumów usznych. Zaleca się, aby zawsze nosić ochronniki słuchu, gdy poziom hałasu jest wysoki.

Czasami szum w uszach rozwija się po jednorazowej, wyjątkowo wysokiej ekspozycji na hałas, takiej jak eksplozja lub huk w pobliżu ucha. Mówi się wtedy o urazie akustycznym.

Szumy uszne są wyjątkowo nieprzyjemne dla osób, które na nie cierpią, w zależności od przyczyny ich powstania można je wyleczyć lub zminimalizować ich odczuwalność.

Szumy uszne obiektywne i subiektywne

Przyczynami szumów usznych mogą być choroby ucha lub drogi słuchowej. Rozróżnia się subiektywny szum w uszach, który jest słyszalny tylko dla danego pacjenta i nie można go zmierzyć, oraz znacznie rzadszy obiektywny szum w uszach, który można przypisać mierzalnemu hałasowi w ciele.

Możliwe przyczyny obiektywnych szumów usznych:

 • Odgłosy przepływu krwi spowodowane zmianami naczyniowymi
 • Guzy ucha środkowego
 • Przetoki tętniczo-szyjne
 • Wysokie ciśnienie krwi

Możliwe przyczyny subiektywnego szumu w uszach:

 • Niedosłuch
 • Nagła utrata słuchu
 • Uraz akustyczny
 • Zapalenie ucha (np. zapalenie ucha środkowego)
 • Otoskleroza
 • Choroba Meniere'a (choroba ucha wewnętrznego)
 • Infekcje wirusowe i bakteryjne (np. borelioza)
 • Choroby autoimmunologiczne ucha wewnętrznego
 • Ciała obce w przewodzie słuchowym
 • Dysfunkcja odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Choroba dekompresyjna u nurków
 • Wahania ilości płynu ucha wewnętrznego (endolimfy)
 • Przyczyny mięśniowe
 • Choroby sercowo-naczyniowe
 • Choroby metaboliczne i nerek
 • Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • Leki np. duże dawki kwasu acetylosalicylowego, ale także niektóre antybiotyki
 • Toksyny
 • Urazy głowy

Subiektywne szumy uszne

Jeśli nie istnieje źródło dźwięku, który jest słyszalny, mówi się o subiektywnym szumie usznym. Jest on dostrzegany tylko przez osobę, która cierpi z powodu szumów, a niesłyszalny przez osoby z zewnątrz. Ponad 99% osób z szumami usznymi cierpi na ten rodzaj szumu, który nie rozwija się w samym uchu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ale jest spowodowany patologiczną aktywnością komórek nerwowych w mózgu.

Podobnie jak w przypadku bólu fantomowego, nie ma tutaj prawdziwej przyczyny, którą można łatwo wyeliminować.

Mózg ma decydujący wpływ na postrzeganie subiektywnego szumu w uszach. Jest w stanie wzmocnić lub ukryć wrażenia słuchowe.

Ta zdolność mózgu jest wykorzystywana do leczenia szumu subiektywnego. Na przykład w przypadku metody habituacji mózg uczy się filtrować lub ignorować szumy uszne.

Co zrobić, gdy pojawią się szumy uszne?

Ważne jest, aby leczenie szumów usznych rozpocząć tak szybko, jak jest to możliwe. Osoby, które dostrzegą u siebie taki problem niezwłocznie powinny udać się do lekarza rodzinnego lub laryngologa. W przypadku, gdy szum uszny pojawił się niedawno, istnieje największa szansa na jego wyleczenie. Udanie się po pomoc po kilku tygodniach od wystąpienia problemu, może skutkować przewlekłym szumem usznym, którego nie będzie można już wyleczyć.

W zależności od przyczyny, w ostrych przypadkach szumów usznych mogą pomóc leki lub techniki relaksacyjne. Jeśli nie istnieje uleczalna, fizyczna przyczyna szumów usznych, to lekarze laryngolodzy zwykle stosują leki w postaci infuzji lub tabletek. Zamiast leków stosowanych w celu pobudzania krążenia krwi, zwykle stosuje się kortyzon w celu poprawy metabolizmu komórkowego komórek czuciowych i przewodności elektrycznej dróg słuchowych.

Znajdź najbliższy oddział KIND w Twojej okolicy

Pokaż wszystkie oddziały

Stres może wywoływać i nasilać szumy uszne

Psychika również odgrywa ważną rolę w przyczynach szumu w uszach: to, co słyszymy, wyzwala uczucia - i odwrotnie, nasz nastrój wpływa na to, jak odbieramy dźwięki i hałasy. Stopień, w jakim szumy uszne wpływają na życie pacjenta, zależy w dużej mierze od jego emocjonalnej oceny hałasu w uchu: lęki, nerwowość i stres mogą sprzyjać rozwojowi szumów usznych i zwiększać percepcję hałasu w uchu. Pacjenci często zgłaszają, że szum w uszach pojawił się po raz pierwszy w sytuacji stresowej.

Stres znacznie zwiększa subiektywne obciążenie szumem usznym w miarę postępu choroby. Często pacjenci z szumami usznymi cierpią na bezsenność, trudności z koncentracją i zespoły depresyjne.

Szumy uszne mogą wpływać na wszystkie dziedziny życia, włącznie z całkowitą niezdolnością do pracy. Wielu pacjentów z szumami usznymi wycofuje się całkowicie z życia towarzyskiego. Hałas w ich uszach utrudnia im relaks. Stają się coraz bardziej drażliwi, a szum w uszach utrudnia im śledzenie rozmów.

Ze względu na te daleko idące upośledzenia dla osób dotkniętych chorobą szczególnie ważne jest kompleksowe leczenie i porada laryngologa i protetyka słuchu. Jest to najlepszy sposób dla pacjentów z szumami usznymi, aby dowiedzieć się, jak można leczyć ich stan i jakie środki pomocnicze mogą pomóc.

Artykuły zamieszczone na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do ogólnych informacji na tematy związane z akustyką słuchu i nie mogą być wykorzystywane do celów autodiagnozy. Nie nadają się do zastąpienia profesjonalnej porady, badań i/lub leczenia przez przeszkolonych i uznanych lekarzy i/lub ewentualnie innych specjalistów pracujących w sektorze ochrony zdrowia i nie stanowią rekomendacji ani oceny procedur diagnostycznych lub terapeutycznych. Prosimy o kontakt w sprawie indywidualnego stanu zdrowia, pytania i problemy skonsultuj się z lekarzem lub ekspertem. Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych jest wyłączona.

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.