Rodzaje szumów usznych

Obiektywne i subiektywne szumy uszne oraz sposoby ich leczenia.

Szumy uszne mogą być spowodowane różnymi chorobami ucha lub przewodu słuchowego. Specjaliści rozróżniają dwa podstawowe rodzaje szumów usznych - obiektywne i subiektywne.

Rodzaje szumów usznych

 

Obiektywne szumy uszne

Obiektywne szumy uszne występują bardzo rzadko. Są to dźwięki, które pochodzą z faktycznego źródła.

W przypadku tego rodzaju szumów odczuwalne i słyszalne mogą być odgłosy przepływu krwi spowodowane zwężonymi lub zniekształconymi żyłami, naczyniakami, zaburzeniami trąbki słuchowej lub podniebienia oraz guzy w uchu środkowym.

Specjalista prowadzący badanie jest często w stanie usłyszeć dźwięk szumu usznego z zewnątrz. Może to być np. przepływ krwi przez zwężone tętnice w okolicy ucha, które wydają pulsujące dźwięki.

Jeśli cierpisz z powodu szumów usznych, leczenie będzie miało na celu znalezienie i wyleczenie przyczyny odczuwanych dolegliwości.

 

Subiektywne szumy uszne

Jeśli nie istnieje źródło dźwięku, który jest słyszalny, mówi się o subiektywnym szumie usznym. Jest on dostrzegany tylko przez osobę, która cierpi z powodu szumów, a niesłyszalny przez osoby z zewnątrz. Ponad 99% osób z szumami usznymi cierpi na ten rodzaj szumu, który nie rozwija się w samym uchu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ale jest spowodowany patologiczną aktywnością komórek nerwowych w mózgu.

Podobnie jak w przypadku bólu fantomowego, nie ma tutaj prawdziwej przyczyny, którą można łatwo wyeliminować.

Mózg ma decydujący wpływ na postrzeganie subiektywnego szumu w uszach. Jest w stanie wzmocnić lub ukryć wrażenia słuchowe.

Ta zdolność mózgu jest wykorzystywana do leczenia szumu subiektywnego. Na przykład w przypadku metody habituacji mózg uczy się filtrować lub ignorować szumy uszne.

 

Inne rodzaje szumów usznych: ostry, podostry i przewlekły.

Istnieje także inny schemat rozróżnienia dotyczący czasu trwania szumu w uszach: jeśli objawy pojawiają się przez okres do trzech miesięcy, mówi się o ostrym szumie w uszach. Podostry szum w uszach trwa od trzech do sześciu miesięcy. Mówi się, że przewlekły szum w uszach utrzymuje się przez ponad sześć miesięcy.

Szumy uszne mogą być postrzegane przez osoby dotknięte tą chorobą jako ledwo zauważalne i znośne. Z drugiej strony przy nasilonych objawach mogą one powodować depresję, a także uniemożliwiać pracę, naukę czy wypoczynek. Po diagnozie i poznaniu rodzaju oraz przyczyny szumów usznych protetyk słuchu może doradzić najbardziej optymalne rozwiązanie słuchowe.

 

Artykuły zamieszczone na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do ogólnych informacji na tematy związane z akustyką słuchu i nie mogą być wykorzystywane do celów autodiagnozy. Nie nadają się do zastąpienia profesjonalnej porady, badań i/lub leczenia przez przeszkolonych i uznanych lekarzy i/lub ewentualnie innych specjalistów pracujących w sektorze ochrony zdrowia i nie stanowią rekomendacji ani oceny procedur diagnostycznych lub terapeutycznych.Prosimy o kontakt w sprawie indywidualnego stanu zdrowia, pytania i problemy skonsultuj się z lekarzem lub ekspertem. Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych jest wyłączona.

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.