Rozwijanie pamięci u dzieci

Trening z muzyką klasyczną

Słuch jest nie tylko jednym z najistotniejszych ludzkich zmysłów, ale pomaga też rozwijać inteligencję. Trening słuchowy z muzyką może wspomagać rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i ułatwiać im dalszą naukę.

Rozwijanie pamięci u dzieci

 

Trening muzyczny pamięci

Pamięć robocza jest częścią pamięci, która przechowuje i przetwarza informacje krótkoterminowo. Jak wykazano w badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Praxis Sprache”1, stymulując dziecko muzyką od najmłodszych lat można zapobiec późniejszym problemom w uczeniu się. Co ważne, muzyka i mowa są przetwarzane w tych samych, czasami nakładających się obszarach mózgu, dlatego warto wprowadzić trening słuchowy z muzyką u dziecka, by móc wspierać jego rozwój.

Trening pamięci z muzyką Bacha, Mozarta i Vivaldiego

Na potrzeby badania 92 dzieci w wieku przedszkolnym z problemami ze zrozumieniem mowy podzielono na trzy grupy. Pierwsza grupa wzięła udział w szkoleniu ze słuchania muzyki. Druga otrzymała podstawowe wsparcie edukacyjne. Trzecia grupa nie otrzymała żadnego wsparcia, była grupą kontrolną dla dwóch pozostałych.

Dzieci z pierwszej grupy ukończyły szkolenie w około trzy miesiące. W tym okresie słuchały przez słuchawki muzyki klasycznej przez 30 minut trzy razy w tygodniu, a w międzyczasie mogły zająć się tym, czym chciały. Trening pamięci z muzyką był więc treningiem pasywnym, dzieci nie musiały ćwiczyć aktywnie. Utwory Bacha, Mozarta i Vivaldiego zostały dźwiękowo zmontowane na potrzeby badania w celu pobudzenia pamięci słuchowej dzieci. Pamięć słuchowa przetwarza wszystkie krótkotrwałe informacje dotyczące zmysłu słuchu pochodzące z otoczenia.

Trening pamięci przy muzyce przynosi pozytywne efekty

Ocena badania wykazała, że ​​pamięć słuchowa uczestników szkolenia słuchowego uległa znacznej poprawie. Lepsze przetwarzanie tego, co było słyszane, dotyczyło zwłaszcza rozumienia wysokich częstotliwości w wypowiadanych słowach. 

Ponadto u badanych dzieci poprawiło się rozróżnianie mowy na tle szumów. Umiejętność rozróżniania dźwięków zyskała również dzięki treningowi pamięci za pomocą muzyki. To ważne zarówno w przypadku uczenia się mowy, jak i lekcji czytania i pisania.

 

Źródło:

1. https://www.schulz-kirchner.de/buecher/logopaedie/zeitschrift-praxis-sprache/einzelheft-praxis-sprache-ausgabe-42017-printausgabe.html

 

 

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.