Ochrona słuchu w głośnym środowisku pracy

Sprawdź, jak chronić swój słuch w pracy.

Ochrona słuchu w miejscu pracy jest wymagana przez prawo. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia osobistego wyposażenia ochronnego pracownikom w hałasowych miejscach pracy. Dlatego prawidłowe dopasowanie ochrony ma szczególne znaczenie dla przemysłu i innych firm, w których pracuje się w głośnych warunkach.

Ochrona słuchu w głośnym środowisku pracy

 

Kiedy ochrona słuchu jest obowiązkowa?

Jeżeli poziom hałasu w miejscu pracy wynosi co najmniej 80 dB (A) przez osiem godzin dziennie, firma musi zapewnić pracownikowi odpowiednią ochronę słuchu. Wymagają tego przepisy bezpieczeństwa pracy dotyczące hałasu i wibracji. 80 dB (A) odpowiada hałasowi betoniarki lub kosiarki.

O konieczności ochrony słuchu decyduje poziom oceny, która zależy nie tylko od poziomu hałasu, ale także od czasu jego trwania. Przerwy w hałasie obniżają poziom tej oceny. 

Ochrona słuchu dla firm musi mieć znak CE. Dowodzi to, że spełnia ona podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w dyrektywie 89/686 / EWG (załącznik II) oraz wymagania europejskiej normy ochrony przed hałasem EN 352.

Specjalne cechy niektórych hałasowych miejsc pracy wymagają osobnej oceny. Ma to na celu zapewnienie, że pracownik nadal słyszy sygnały ostrzegawcze i sygnałowe. Obejmują one te specjalne zatwierdzenia:

S = słyszenie częstości sygnałowych - hałas kolejowy
V = słyszenie częstości sygnałowych - kierowcy pojazdów w transporcie publicznym
W = słyszenie sygnałów ostrzegawczych
E = słyszenie częstości sygnałowych - kierowcy pojazdów trakcyjnych i lokomotyw w kolejnictwie
X = ekstremalnie tłumiąca ochrona słuchu
Nawet jeśli wartości graniczne dla obowiązkowej ochrony słuchu nie zostaną osiągnięte, firma z hałaśliwym środowiskiem pracy powinna wyposażyć swoich pracowników w ochronę słuchu - nie tylko chroni ona zdrowie, ale także sprzyja wydajności.

 

Specjaliści w zakresie protetyki słuchu doradzają w zakresie indywidualnych środków ochrony słuchu dla przemysłu i innych branż

W celu zapewnienia zgodności z przepisami - standardowego rozwiązania lub indywidualnie dostosowywanej ochrony słuchu - czy to w przemyśle, pracach w ruchu drogowym i kolejowym, czy w porównywalnych obszarach, ważne jest, aby współpracować z protetykiem słuchu. KIND ma duże doświadczenie w dziedzinie ochrony słuchu, a nasi specjaliści zaproponują Ci dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa rozwiązanie.

Możesz zdecydować się na standardową opcję uniwersalną, ale jeśli wybierzesz opcję indywidualną, to kolejnym krokiem będzie pobranie wycisków ucha bezpośrednio w naszym oddziale. Wykonanie tego u jednej osoby trwa około 10 minut, a procedura przeprowadzana jest zawsze przez wykwalifikowanych protetyków słuchu KIND.

W przeciągu kilku dni pracownicy otrzymają indywidualnie dopasowane ochronniki słuchu. Wybór rozwiązań słuchowych dla firmy jest powiązany z udzieleniem wskazówek na temat bezpiecznego użytkowania oraz właściwej pielęgnacji. Ponadto wykonana zostanie wymagana przepisami prawa kontrola szczelności. Dostosowanie, przeszkolenie i sprawdzenie ochronników trwa około 5 minut na osobę.
Po odebraniu produktów możesz w każdej chwili skorzystać z kompleksowych usług serwisowych oferowanych w każdym z prawie 120 oddziałów KIND na terenie całej Polski,

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.