Niedosłuch na granicy głuchoty

Jak długo pomaga aparat słuchowy, a kiedy potrzebny jest implant ślimakowy?

Pogorszenie sprawności słuchu związane z wiekiem może prowadzić do całkowitej utraty słuchu. Niedosłuch graniczący z głuchotą może być wrodzony lub rozwijać się w wyniku choroby lub wypadku. W jakim stopniu pomagają w tym wysokiej jakości rozwiązania słuchowe i kiedy implant ślimakowy jest lepszy od aparatu słuchowego?

Niedosłuch na granicy głuchoty

Stopień ubytku słuchu

Aparaty słuchowe mogą kompensować szeroki zakres ubytków słuchu. W większości przypadków niedosłuchu uzyskane wyniki podczas badań audiometrycznych mieszczą się w zakresie między 25, a 75 dB (próg słyszalności to wartość, przy której dana osoba odbiera dźwięk; wraz ze wzrostem ubytku słuchu przesuwa się on do wyższego zakresu decybeli).

W tym obszarze niedosłuch może nadal być doskonale kompensowany przez aparaty słuchowe. Wzmocnienie, które się uzyskuje jest wystarczające, aby impuls akustyczny był ponownie odbierany, a wysokiej jakości technologia urządzenia może również przywrócić utraconą jakość dźwięku. Niepokojące dźwięki w tle odfiltrowywane, co wspomaga słyszenie.

Aparaty słuchowe mogą wzmacniać dźwięki nawet o ponad 75 dB, dzięki czemu nadają się również dla osób z wadami słuchu graniczącymi z głuchotą. Wg WHO głuchota zaczyna się przy progu słyszalności 120 dB.

Aparaty słuchowe czy implant?

Tam, gdzie nie może już pomóc aparat słuchowy, gdy niedosłuch jest na tyle duży, że nie ma zakresu, w którym wzmocnienie dawałoby korzyści można rozważyć implantowanie. W przypadku implantu ślimakowego wszczepione podczas operacji urządzenie medyczne przejmuje funkcję uszkodzonego ucha wewnętrznego i przekazuje sygnały dźwiękowe do nerwów drogi słuchowej i do mózgu zamiast do niefunkcjonujących już komórek rzęsatych.

Te sygnały są przekształcane na dane cyfrowe przez procesor dźwięku noszony na zewnątrz głowy. Są one następnie przekazywane do części wewnętrznej implantu znajdującego się pod skórą. W rezultacie sygnały dźwiękowe są przekształcane w impulsy elektryczne, które stymulują nerwy słuchowe i są przekazywane do mózgu.

Ścisła współpraca z lekarzem

Protetycy słuchu w KIND zawsze będą dążyć do najlepszego rozwiązania dla Ciebie i dla Twojego słuchu. W przypadku wystąpienia bardzo głębokiego ubytku słuchu potrzebne będą dodatkowe konsultacje, które określą najlepsze możliwe rozwiązanie. Implant ślimakowy jest dużym obciążeniem, które może uratować słuch, ale warto wcześniej wypróbować możliwe drogi.

Znajdź najbliższy oddział KIND w Twojej okolicy

Pokaż wszystkie oddziały

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.