1 Przygotowanie
2 Regulacja dźwięku
3
Test słuchu Test słuchu zakończony. Dziękujemy!
Witamy w teście słuchu online KIND!

Wybierz płeć

Wpisz rok urodzenia

Czy doświadczasz szumu w uszach?

Włącz głośniki lub załóż słuchawki

Naciśnij "Testuj głośność" i dostosuj dźwięk tak, aby wyraźnie rozumieć odtwarzany głos

Aby rozpocząć test naciśnij "Odtwórz"

Odtwórz następne nagranie

Wpisz usłyszaną liczbę

Wynik Twojego testu wskazuje na znacznie zmniejszoną zdolność prawidłowego słyszenia!

Zalecamy sprawdzenie słuchu profesjonalnym testem, np. w jednym z oddziałów KIND

Twój słuch wydaje się być osłabiony!

Zalecamy sprawdzenie słuchu profesjonalnym testem, np. w jednym z oddziałów KIND

Twój słuch wydaje się być prawidłowy!

Jednakże zalecamy regularne powtarzanie testu

Szczegółowe wyniki Twojego testu słuchu online

Odtworzone liczby Twoje liczby
Odtworzone liczby {{test.number}}
Twoje liczby {{test.input}}
{{test.number}} {{test.input}}
rate-bubble

{{ passedTests }} z {{ state.testHistory.length }}

poprawnych odpowiedzi

Analiza Twojego wyniku

Wynik Twojego testu wskazuje, że najwyraźniej miałeś(-aś) poważne trudności ze zrozumieniem wartości liczbowych. Wypowiadane komunikaty nie były słyszane w dostatecznym stopniu, co może wskazywać na pogorszenie słuchu.

W przypadku osób z ubytkiem słuchu musi istnieć jak największa różnica głośności pomiędzy słyszanymi liczbami, a hałasem, aby mowa była zrozumiała.

Wynik Twojego testu wskazuje, że miałeś(-aś) trudności z usłyszeniem niektórych wartości liczbowych. Może to oznaczać, że Twój słuch zaczyna się pogarszać.

Osoby z prawidłowym słuchem zazwyczaj nie mają kłopotów ze zrozumieniem wartości liczbowych wypowiadanych na tle szumu. Trudności pojawiają się, gdy wypowiadane liczby i hałas są odbierane jako zbyt podobne.

Wynik Twojego testu wskazuje, że Twój słuch nie jest osłabiony. Prawidłowo usłyszałeś(-aś) wypowiadane wartości liczbowe na tle szumu. Gdyby Twój słuch był osłabiony, to miał(a)byś większe trudności ze zrozumieniem wypowiadanych wartości liczbowych.

Co możesz teraz zrobić?

Jak zachować dobry słuch?

Nasz test słuchu online umożliwia jedynie wstępną ocenę zdolności słyszenia. Aby otrzymać rzetelne i wiążące wyniki zachęcamy do sprawdzenia słuchu za pomocą kompleksowego testu, na przykład w jednym z oddziałów KIND.

Umów się na wizytę, by porozmawiać z naszym specjalistom na temat możliwych rozwiązań słuchowych!

Nasz test słuchu online umożliwia jedynie wstępną ocenę zdolności słyszenia. Aby otrzymać rzetelne i wiążące wyniki zachęcamy do sprawdzenia słuchu za pomocą kompleksowego testu, na przykład w jednym z oddziałów KIND.

Zachęcamy do regularnego wykonywania testu słuchu online. W ten sposób możesz zauważyć ewentualne ubytki słuchu na wczesnym etapie.

Jednakże chcemy zaznaczyć, że nasz test słuchu online umożliwia jedynie wstępną ocenę zdolności słyszenia. Aby otrzymać rzetelne i wiążące wyniki zachęcamy do sprawdzenia słuchu za pomocą kompleksowego testu, na przykład w jednym z oddziałów KIND.

rate-bubble

Trwa obliczanie Twojego wyniku

Aby uzyskać bardziej rzetelny wynik podaj następujące informacje
Termin testu słuchu online
Zalecamy regularne powtarzanie testu Zrób test słuchu teraz:
kind.com
https://www.kind.com/pl-pl/doradztwo-i-uslugi/test-sluchu-online/

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.